Segundas Lenguas e inmigración

 
Second Languages and immigration

        Uczenie się nowego języka może być pasjonującym i pełnym rozwoju osobistego zajęciem. Może być obowiązkiem gdy tworzy część programu nauczania, lecz także jest pierwszorzędną koniecznością  w przypadku licznej grupy osób, które z różnych względów muszą mieszkać i pracować lub uczyć się w kraju o innym języku niż ich rodzimy. W tym znaczeniu można rozumieć język i jego uczenie się jako instrument rozwoju osobistego i przekształceń społecznych. Poznanie i używanie języka obcego (L2) pozwala na wprowadzenie istotnych zmian w warunkach życiowych, w dostępie do informacji i co za tym idzie, pozwala oddziałowywać na otoczenie.

            Niemniej jednak, nauczanie języków nie zawsze właściwie uwzględnia potrzeby i aspiracje tych grup obywateli. Z powodu społecznych uprzedzeń i stereotypów, imigranci zazwyczaj zostają pozostawieni na marginesie programów nauczania języków. Bierze się to z ogólnego przeświadczenia, że nie mają oni ani wykształcenia ani środków finansowych właściwych typowym uczniom języków.  Negatywny obraz imigranta jako osoby o wielorakich brakach sprawia, że niewystarczająco uwydatnia się jego potrzeby językowe.

            Gdy mowa jest o uczniu-imigrancie, zazwyczaj najbardziej uwypukla się aspekt socjoekonomiczny i kulturalny. W ten sposób zwykle pomija się czynniki kontekstowe, określające sposób w jaki uczy się i używa L2 w bezpośrednim kontakcie ze społecznością danego języka. Ta sytuacja pokazuje istnienie określonych wymagań komunikatywnych i wskazuje, że nauczanie/uczenie się L2 musi dysponować precyzyjnymi opisami lingwistycznymi odnoszącymi się do użycia języka w owych kontekstach.

Badania w tej dziedzinie dostarczają narzędzi pozwalających na zidentyfikowanie i wybranie treści językowych, zaprojektowanie sekwencji dydaktycznych, programów i materiałów przystosowanych do potrzeb uczniów-imigrantów.

            Jednakże ani badania ani dydaktyka nie mogą się rozwijać jeśli nie rozpocznie się od prac już istniejących. Ułatwienie dostępu do części wspomnianych prac jest celem tego portalu.  Staramy się oddać do dyspozycji nauczycieli, badaczy i uczniów wybór prac, dokumentów i środków dydaktycznych mogących posłużyć wniknięciu w arkana nauki o L2 lub zgłębieniu wiedzy o jego niektórych podstawowych składnikach.

            Nauczanie i nauka nowego języka mogą być pasjonującym zajęciem poznania i zbliżenia między osobami różnych kultur i pochodzenia.  Dla nas są także instrumentami pozwalającymi zmieniać świat, w którym żyjemy. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa okaże się przydatna dla tych wszystkich, o których myśleliśmy, a przede wszytkim, że przyczyni się do polepszenia nauczania języków obcych pracujących imigrantów i ich rodzin.

                                                          

 Języki Obce i Imigracja.

CON EL APOYO DE
Universidad de Mįlaga.  Cursos para extranjeros.
Universidad de Deusto. Cursos y jornadas de lengua para inmigrantes
Universidad de Alcalį. Departamento de Filologķa.
Universidad de Alicante. Departamento de Filologķa Espańola, Lingüķstica General  y Teorķa de la Literatura.
Universidad Complutense Madrid. Facultad de Educación. Departamento de didįctica de la(s) lengua(s) y la(s) literatura(s).
UNED Departamento de  lengua espańola y lingśķstica general.
Asociación Espańola de Lingüķstica Aplicada.
Asociación para la Enseńanza del Espańol como Lengua Extranjera.
Observatorio Atrium Linguarum.
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de formación del profesorado y educación.      Įrea de filologķa inglesa.
Universitat Pompeu Fabra. Departament de  Traducció i Filologia.